To nejnovější

Cvičitel musí být seznámen se zdravotním stavem cvičence.

Správně zvolený komplex urychluje spalování glukózy a snižuje hladinu glykémie.