To nejnovější

A chystají se samozřejmě i další projekty, stále točím pořad Exkluziv, který Oborů, kterým se věnuji, je dost.

Z původního plánu, publikovat v Místní kultuře pouze přepisy interview s významnými osobnostmi, se nakonec stala výzva pro sepsání úvahové studie, která se pokouší zbilancovat provedený výzkum a zauvažovat nad daným tématem z perspektivy zástupců současné mladé generace.