To nejnovější

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Typická jídla a nápoje Amok Trey - jedno z nejpopulárnějších kambodžských jídel se dá považovat za národní jídlo.