To nejnovější

Ovšem až na velký stl, kde trnil od pohledu tžký a složitý pístroj z nablýskané mosazi.

K иlбnku pшiklбdбm i ъvodnн dopis autora.