To nejnovější

Předpoklad co nejvíce z potravin je dělené stravy, která by měla být rozdělena do 5-6 jídel denně.

Díky vědeckým poznatkům z oblasti držení těla dětí a mládeže budou ve výuce zdůrazňovat význam pohybových aktivit.