To nejnovější

Mazanec bez hrozinek, to si neumím představit.

Zбkladem Vaљeho trйninku by stabilnм mмlo bэt relativnм malй mnoћstvн komplexnнch cvikщ.