To nejnovější

Před diagnózou "hydrocefalus" lékař jmenuje soubor studií sestávajících z následujících metod: Vyšetření odborníků - zahrnuje shromažďování informací o symptomech a onemocněních, které způsobují vzhled mozku; provádění testů, umožňující odhadnout stupeň porušení struktur mozku a snížení jeho funkčnosti.

Najdeme ho ve složení mnoha produktů slibujících povzbuzení a také je součástí většiny spalovačů tuků.