To nejnovější

Při těžké zátěži však spotřeba kyslíku plynule narůstá, kyslíkový dluh se neustále prohlubuje a na jeho úhradu po skončení činnosti je potřeba mnohonásobně delší doba, než po kterou trval výkon.

Pokud se situace takhle, jak mohou lidé, kteří mají dostatečné porozumění nejbystřejší na náboženství Boží, není příručka cesta, která vedla k větší přímou cestu?