To nejnovější

Nebude asi možné s jistotou říci, jaké byly.

Tou první, úvodní částí, je rozcvičení.