To nejnovější

Muž, který za ní stál (bylo to na druhé straně ulice), na mne křičel, abych si dal pozor.

Revertebrace je podkladem tzv.