To nejnovější

MK-2866 ( ostarine ) vytváří a zachovává svalovou hmotu kromě hojení kostí a svalových tkání.

Pro účely maturitní zkoušky se žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky člení do čtyř kategorií podle typu vzdělávacích potřeb a do skupin 1 až 3 podle míry požadovaných uzpůsobení.