To nejnovější

Spouљtнme иinky za hlavu obloukovitэm pohybem alespoт do jednй roviny s tмlem a pшi tahu do vэchozн polohy se nesmнme v zбdech prohэbat do oblouku.

Takže Makar váhu zpět, že jsem shodil těžké v hale zpět na 50%.