To nejnovější

Až do roku 1983 se všechny běhaly klasickou technikou s hromadným startem.

Mají také moţnost získat vysoce kvalitní pomůcku, která však vychází z dílů určených pro jiné postiţení a její pouţívání je tedy spojené s řadou problémů.