To nejnovější

Anabolický steroid se po přestoupení buněčné membrány váže v cytosolu buňky na specifický receptor, který je z části tvořen bílkovinou.

Takové řešení umožňuje značné soukromí s možností včasné lékařské péče.