To nejnovější

Jaké jsou Možné vedlejší účinky nebo nevýhody?

Fahnerheitova stupnice má bod tání při +32 o F a bod varu +212 o F.