To nejnovější

To snad ne, ernovláska zkusila dcku tep.

On sám při tom trpěl a my, jeho bratři, jej za to chválíme.