To nejnovější

Nabídka pro školy v Jihomoravském kraji Statní zdravotní ústav - ODDĚLENÍ PODPORY ZDRAVÍ – DISLOKOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRNO NABÍZÍ ŠKOLÁM A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI: Besedy a přednášky pro žáky Zdravá výživa se skřítkem Kvídem, Správná výživa aneb vím, co jím, Rizika výživových experimentů – anorexie a bulimie, Prevence kouření, Pohlavně přenosné choroby (STD), Dospívání a sex, Infekční nemoci – chřipka, žloutenka Cena 450 Kč/ 1 vyučovací hodina nebo + doprava - cena bude účtována ve výši skutečných nákladů ( doprava osobním autem 8,- Kč/1 km).

Pak jsou útoky provedeny.