To nejnovější

Ze Země jsou viditelné jen, když se rozžhaví třením v atmosféře.

Oba pбnovй asi vмdмli o nмco vнc, neћ naљe panн uиitelka.