To nejnovější

V Čechách během dne místy až polojasno.

Ce n a je t e d y v y j á d ř e ní m p r ot i h o d n o t y , za n íž je p r od á v aj í cí o c h ot en p r o d u k t s m ě ni t.