To nejnovější

Norma specifikuje požadavky na systém energetického managementu tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření takových nástrojů a cílů, které berou v úvahu legislativní požadavky a informace týkající se významných energetických aspektů.

Chcete-li mít dobrý výsledek z použití injekčních forem hormonu, měli byste se naučit, jak správně popíjet lék: injekce se provádí pouze subkutánně (kožní záhyb se vytvoří s prsty, do kterých je injektován roztok); neměli byste neustále měnit místo injekce, abyste zabránili lipoatrofii; denní dávka by měla být rozdělena do stejných částí a prick během dne; postup je prováděn ráno a večer (v souladu s přirozeným rytmem hormonální produkce).