To nejnovější

Na vratech protější garáže se proti němu zvedal vlastní dlouhý stín.

Současně, když člověk usne nebo spí, je pozorován rytmický pohyb dolních končetin, který je doprovázen flexí nebo rozšířením prstů nebo pohybem celé nohy.