To nejnovější

Jeden člověk se po 4 letech zbavil strachu a deprese poté, co 2x – 3x týdně po dobu 20 minut bručení a tónování.

Proteiny obsaћenй v High Whey 80 jsou doplnмny o enzymy papain a Tolerase (pH stabilnн laktбzu).