To nejnovější

Rozloučili jsme se v radostné náladě a přáli si, abychom se zase brzy viděli.

Snad tam budou původní selská stavení, jejichž fasády nesvítí mnoha barvami.