To nejnovější

Z toho je jasné, že naložená váha není hlavním faktorem růstu.

V tvái mladého Domenga šlo íst jako v otevené knize.