To nejnovější

Zvednout by se mohla buď na 9 tisíc korun, nebo na 9300 korun.

Ujistěte se, že každá pověst obsahuje 15 vleků nebo více, a vždy mít přestávku mezi opakování.