To nejnovější

Kdyћ opмt nastoupil a vlak se dal zase do pohybu, zachovбval dбl mlиenн, a teprve kdyћ jsme kolem pщlnoci zastavili v Cheyenne na ъpatн Laramieskэch hor, zeptal se mм: "Jedete snad odtud dбl Coloradskou drбhou do Denveru, sir?

Nesmysl, že jste, ale budu se snažit, aby to dokázat.