To nejnovější

Poskytli nám svou dokumentaci zvukovou zkušenost a tak jsme mohli získat dobrý náhled na produkt.

K večeru jsme šli s našima nakupovat.