To nejnovější

Tematické video v článku poskytuje příležitost dozvědět se podrobně, jak správně provádět dokování prvků krokví během sestavení.

Když využil zahnuté ásti sbraky jako háku, povedlo se mu zachytit opasek Tommyho mrtvoly.