To nejnovější

Slyšíme nejen vyslovená slova, ale také zachycujeme výjevy a vidíme je na této obrazovce.

Pokud je necháte spadnout, nezakrývají podlahu.