To nejnovější

Opatrnými pohyby se pokusil otočit, aby se podíval, kdo to je.

Ale matka tohoto těla neví, jak bylo vytvořeno.