To nejnovější

Mimo Sovětský svaz a Mexiko neměla žádná jiná země tolik slušnosti, aby přispěla vládě na pomoc; Mexiko z pochopitelných důvodů nemohlo dodávat zbraně ve větším množství.

Byli velmi rozrušeni, když v posledních dnech před likvidací byly provedeny na Mírově tři popravy, které byly v dějinách Mírova ojedinělé.