To nejnovější

Ostatní komponenty (pomocných látek) jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát (E-470b), hipromelosa (E-464), mastek (E-553b), oxidu titaničitého (E-171) a červený oxid železitý (E-172).

Lyžování se začala aktivně věnovat ve 14 letech.