To nejnovější

Kusovou přepravu materiálu nahradit v případě možnosti dopravníky k zefektivnění dopravy a snížení energetických nároků na přepravu.

Aby se zajistila rovnoměrná tuhost při aplikaci ohybové síly po celé délce prvku, je spojení obou částí krokve umístěno v místech s nejmenším ohybovým momentem.