To nejnovější

Odborník může provést diagnózu pouze na základě konverzace a externího průzkumu.

A kdybych rozdal vљecko, co mбm, ano kdybych vydal sбm sebe k upбlenн, ale lбsku bych nemмl, nic mi to neprospмje“ (1Kor 13, 1-3).