To nejnovější

Kdyby v okamžiku sčítání byly všechny pygmejské skupiny ve vesnicích, tedy mimo prales, nebyl by s jejich spočítáním problém, ale tak tomu nemohlo být.

Jasný akční plán zamezí škodlivému občerstvení.