To nejnovější

Vyjadřuje, jaký zisk nám investice přinese.

Tato část, kterou nazývám „malba vzhledu“, je také doslovným výkladem myšlenky, že vidění je aktivní proces, ale také to, že akt pohybu a pohledu je aktem stvoření.