To nejnovější

Navíc v České Republice, kde jsou dosavadní podnikatelské úspěchy často založeny na pouhé defraudaci veřejných peněz.

Nikdy nesnižujte příjem ze dna na den o víc než 500 kcal.