To nejnovější

Nikdo nemůže říci, že tunely byly objeveny všechny najednou.

Je známý pro své úžasné budování svalů mechanismus.