To nejnovější

Rozsah a organizaci výuky žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

Ponořila do tmy, válcované černé a šedé tok do mlhy nadcházející noci.