To nejnovější

Zařízení na spalování biomasy je možné hodnotit ekologicky neutrálně (spalováním vzniká stejné množství plynných emisí, jaké se z přírody odstranilo v procesu růstu).

Mozek se nezabývá úplnými vizuálními informacemi, které vstupují do oka.