To nejnovější

Na druhou stranu vљak zdщraznil, ћe spoleиnй souћitн muslimщ a nemuslimщ nemusн bэt nemoћnй.

V rozhovoru zбroveт pшiznal, ћe Belgie „mnoho let“ ignorovala varovnй signбly.