To nejnovější

Matky byly dotazovány na vystavení radiaci, výţivu, infekce a drogy obzvláště v prvních týdnech těhotenství, kdy dochází k formování končetin plodu.

Ty jsou pozorovány ve formě klesajícího krevního tlaku, zvýšení hodnoty troponinu a poklesu hladiny draslíku.