To nejnovější

Pokud se chcete na formulářích dozvědět, existuje spousta pro zobrazení na YouTube.

Podle Bjorna Ekblama, profesora fyziologie na Karolinska Institute ve Stockholmu, může EPO (erythroporetin) výrazně zvýšit výkonnost sportovců.