To nejnovější

Ráno berou kortikoidy v podobě Prednisonu a třikrát denně pak užívají lék Translarna.

Nevím přesně, zda byla do desek zapuštěna malá tlačítka nebo zda tu byly klávesy podobné klávesám u varhan.