To nejnovější

Vaše tělo vám bude vděčné!

Novй stoletн by nasi republiku mohlo (za urиitэch okolnostн) uvнtat jako ostrovy ѕivota ne pro koѕenй valise, ale pro mladй odbornнky ze vsech zemн, kde si to jestм neuvмdomili.