To nejnovější

Nejstarљн nalezenэ soubor biblickэch textщ z tzv.

Pospíšili jste si, konstatovala a neekala na jejich reakci, 14 15 dovolte, abych vám pedstavila asistenta a v souasné chvíli zástupce doktora von Wondera Dextera Whitackera, rukou obtžkanou zlatem napodobila gesto cirkusových uvad a ukázala na svj doprovod oplácaného mladíka s patkou mastných erných vlas a výrazem absolutního nadšení v obrýlených oích.