To nejnovější

Jeho hladce oholená tvář s obrovskými vulgárními rysy otřásl vzrušením.

Byl jsem na aragonské frontě od ledna do května a mezi lednem a koncem března se na této frontě dělo jen velice málo, pokud vůbec něco, s výjimkou Teruelu.