To nejnovější

Novэ vlastnнk pak jen na policii zнrб, co ћe to na nмj kdo uљil za boudu.

No, bohuћel stejnм tak, jak na AE News uћ varujeme od poloviny minulйho roku.