To nejnovější

Jakkoliv obtížné je v tuto chvíli předvídat další vývoj PESCO a hodnotit jeho dopady, jedno je zřejmé: Česká republika musí mobilizovat své zdroje a nenechat si tuto příležitost uniknout.

Jedná se o specifické aminokyseliny, u kterých bylo prokázáno, že stimulují syntézu proteinů a pomáhají regulovat metabolismus.