To nejnovější

Navíc to může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako rabdomyolýza popsaná v Kapitole 4: Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např.

Je to proto, že sama její použití není v co největší možný účinek.